Každodenná veľkonočná križovatka

Veľká noc 2023 s prívlastkom „biela“ sa skončila, ale veľkonočné obdobie stále pokračuje. Sme približne v jeho prvej polovici. Aj keď jar sa už podľa kalendára začala dávnejšie, čo sa týka počasia, „zjarnieva“ sa nám až teraz. Kážeme Ukrižovaného a Vzkrieseného Krista (1 K 1,23, G 3,1). Nie tak dávno pri čítaní pašií sme počuli, že na kríži Pána Ježiša Krista bol trojjazyčný nápis – latinský, hebrejský a grécky. V texte sa priamo píše: „Bol nad Ním aj nápis po grécky, latinsky a hebrejsky: Tento je kráľ židovský.“ (Lk 23,38)  Čo nám  táto zdanlivo nepodstatná poznámka  chce  naznačiť? Najmä na tú skutočnosť, že Golgota   bola vlastne  „križovatkou.“ Prechádzali tam ľudia z rôznych krajín, kultúr a  náboženstiev. Tí všetci  sa mali oboznámiť s  vinou toho ukrižovaného. Aby každý dobre porozumel dôvodu ukrižovania. Nenechali to na dohady – na tabuľku napísali aj nápis viny. Vieme, že ohľadom textu vznikol aj menší spor,  na ktorý Pilát reagoval tými známymi slovami:   „Čo som napísal, napísal som.“ (J 19, 21.22) Veľkňazi boli proti tomu textu a chceli ho opraviť, čo však už Pilát nedovolil. Aj vďaka tomu si mnohí okoloidúci v troch jazykoch mohli prečítať: „Ježiš Nazaretský, kráľ židovský.“  Mnohí si tento nápis prečítali. Mnohí sa možno ani nezastavili a išli ďalej svojou cestou. Nemali čas. Ako vtedy – tak aj dnes.. Ponáhľali sa za svojím biznisom. Pred nedávnom som mal v rukách jednu knihu v troch jazykoch. Táto kniha, uvedomil som si, pôjde takmer do celého sveta. V otvorenej Európe, Európe „bez hraníc“ nič nezvyčajné. Ani vtedy dávno, ani dnes. 

     Golgota bola križovatkou ešte aj v inom. Vedľa ukrižovaného Krista viseli po jeho pravici a ľavici aj dvaja lotri. Jeden sa vydal správnym smerom, ten druhý stratil večnosť. Mohol ju mať a vojsť do nej, ale premárnil jedinečnú príležitosť. Golgota je križovatkou, na ktorej sa môžeme rozhodnúť ísť buď cestou smrti, alebo cestou života. To sú totiž dve možné alternatívy. Sú ozaj iba dve. Jeden zločinec je zachránený, ten druhý život nadobro stráca. Jednému kontrolka zapne, tomu druhému vôbec nie!  Rozmýšľam aj v tomto veľkonočnom období nad touto skutočnosťou. Je to aj  realita dneška. Prečo je tomu tak?  Celé ľudstvo sa  počas Veľkej noci nanovo ocitlo na križovatke. Aj my osobne! Aké je naše životné zameranie? Aký je náš smer? Teraz ozaj nejde o našu politickú orientáciu! Ale predovšetkým o to, či ideme správnym smerom? Veľmi ľahko sa nám totiž môže stať, že  zablúdime.  Môžeme byť členmi cirkvi a nemusíme mať vždy  správne životné zameranie.

      V jednom príbehu sa  spomína istý  námorník, ktorý na mohutnej zaoceánskej lodi pri nočnej hliadke zrazu zbadal svetlo. Myslel si, že je to prichádzajúca loď. Vyslal výstražný signál: „Uvoľnite nám cestu!“ Keď odpoveď dlho neprichádzala, rozkázal silno zatrúbiť: „Z cesty – tadiaľ prechádza naša loď!“ A odpoveď stále neprichádzala. Prišla až po hodnej chvíli. A bola veľmi prekvapujúca pre posádku celej lode: „Blížite sa k majáku! Ten smer musíte zmeniť vy!“ 

      Tu sa dostávame aj k nášmu ďalšiemu textu. Sú to slová Pána Ježiša Krista dané do týchto dní všetkým nám:  „Pretože ja žijem, aj vy budete žiť.“  (J 14,19b)  Veľmi zaujímavý a výstižný je aj nemecký preklad: „Ja žijem, aj vy máte žiť!“ To je priam imperatív života. Žiť a nie živoriť. Ktosi múdry povedal, že len  ten, kto sa vie vysporiadať so svojou smrťou, kto sa vie vysporiadať aj so svojím životom. V každom  novom dni . Žiť naplno a neprechádzať životom zo dňa na deň bez zmyslu, náplne a obsahu. Mark Twain povedal: „Daj šancu každému dňu, aby sa stal najkrajším dňom tvojho života.“     

     Veľkonočná križovatka je križovatkou našou každodennou. Každý nový deň sa ocitáme na nej. Ktorým smerom sa vydáme? František z Assisi povedal, že každý deň začíname akoby odznova. Bude to aj dnes ozaj cesta života? Neskomplikuje sa to všetko v mojom živote v priebehu dnešného dňa?  Obstojím v zložitých situáciách? Je to neraz veľmi  ťažké, ale nie nemožné. Správna cesta sa totiž hľadá ťažko a ešte ťažšie sa po nej kráča. Správna  cesta je však aj cestou radosti. Naši priatelia zo Spišskej Novej Vsi sa pred časom rozhodli  stráviť Veľkú noc v Izraeli. Poslali nám milý sms pozdrav v tomto znení: „Sme v Izraeli.. Nenašli sme betlehemské jasličky, ani kríž na Golgote… Videli sme však prázdny hrob nášho Pána.. Radujeme sa z toho.. Túto radosť prajeme aj vám.“ Túto radosť prajem  všetkým čitateľom týchto riadkov.. Aj dnes ráno sme sa ocitli na križovatke. Začíname akoby odznovu. Tvoje osobné rozhodnutie pre cestu života je tou správnou voľbou. Je to cesta plná radosti z prázdneho hrobu nášho Pána Ježiša Krista…