Skutočný biblický pôst I.

Pôst je  najnáročnejšie obdobie v rámci celého cirkevného roka. Vrcholí v prichádzajúcej Veľkej noci.  Na začiatku liturgického roka máme advent, ktorý je  časom mnohého  očakávania. Vianoce sú časom naplnenia týchto našich očakávaní. V pôste spievame  tie známe piesne. Smutné, zádumčivé a clivé. „Smutný čas, pôstny čas, premýšľaj človeče..“ (ES 112) Počúvame opäť tie známe texty. Opäť sa započúvame do tragiky pašií. Pred dvoma rokmi sme ich nečítali. S o to väčším záujmom pri čítaní a počúvaní sa ponorme do nich, keď im príde čas..  Opäť je tu tá najvážnejšia a najťažšia téma  – utrpenie. To, čomu by sme sa my všetci chceli najradšej vyhnúť v živote. Aj o tom je pôst. Nie iba o jedálnom lístku!  Nás evanjelikov sa mnohí práve počas pôstu pýtajú  na náš evanjelický pôst. Ako vyzerá, akú má podobu. Tieto otázky sa pravidelne opakujú po roku práve v tomto pôstnom čase. Čo my evanjelici môžeme jesť a čo nie? My môžeme naozaj všetko! Nám nikto pôst nepredpisuje. Vrele sa nám všetkým ale odporúča. Je určite prospešný a potrebný, ale je to slobodné  rozhodnutie každého jednotlivca. Pôst nám cirkev neprikazuje, čo máme mať na našom stole v nedeľu, cez týždeň, či v piatok. Môžeme ozaj všetko, ale s mierou. Náš Pán povedal:

„Nie čo vchádza, poškvrňuje človeka, ale čo z úst vychádza, to poškvrňuje človeka.“

Mt 15,11

Ak to takýmto spôsobom predostriem tomu, kto sa zaujíma o náš evanjelický pôst, tak zareaguje:  „Tak by som chcel byť luteránom“, povedal už doteraz   nie jeden a dodal: „prestúpim k vám. Vy to máte také skvelé!“  Nie, nie!  Nech je každý tým, čím je a nech sa každý drží svojho. Je to aj posolstvo listu Rímskym (14,1-12): „Len nech je každý úplne presvedčený o tom svojom“ (v. 5). „Jeden verí, že môže jesť všetko, slabý je len zeleninu. Kto je všetko, nech nepohŕda tým, kto neje všetko..“  Zaujímavý odsek k nášmu čítaniu, ktorý vám vrelo odporúčam.  Skúsme sa však na pôst  pozrieť trochu aj z iného uhla pohľadu. Posuňme sa od témy jedálneho lístka k niečomu ozaj  hlbšiemu. Kĺzať sa po povrchu je ľahké, skúsme však „kopať“ trochu hlbšie. Pán nám všetkým hovorí: „odraz na hlbinu..“ (Lk 5,4) O čom je teda skutočný pôst? Na to odpovedá prorok Izaiáš v 58. kapitole. Je to kapitola o pôste, aký pôst Pán Boh má rád!  Odporúčam čítať  celú kapitolu..

     V tejto kapitole o.i. čítame  – napr. rozviazať putá neprávosti, polámať každé jarmo (v.6), nemať zlomyseľné reči (v.9).  Aj po takom pôste túži náš Boh. Aby sme ho taký mali v našej krajine, aj v cirkvi. Chceme ho taký naozaj aj mať? Rozviazať putá neprávosti a napraviť chyby minulosti, ktoré sú balastom v našej krajine  už viac, ako 20 rokov. Nebol by to úžasný pôst roku 2023, keby sme to v našej krajine pod Tatrami už konečne vyriešili?  Nie je potrebné očistiť krajinu od jarma bezprávia, ktoré tu bujnelo v divokých 90-tych rokoch minulého storočia?   To môže byť ešte aj iné jarmo – napr. jarmo „zvykovosti  a tradičnosti.“   Vždy sa to opakujúce – čo môžeme a čo nemôžeme jesť! Nezunovalo sa vám to, ako mne – stále  dookola to isté. Marián Kuffa pred pár rokmi počas pôstu v jednej zo svojich kázni, odvolávajúc sa na Biskupskú konferenciu, povedal, že v piatok katolíci môžu jesť mäso. Ale musia v ten istý deň urobiť zároveň dobrý skutok.  Pre porovnanie – nám mäso v piatok nikto nezakazuje jesť a dobré skutky nám tiež nikto neprikazuje. V tom známom hesle: „Dobré skutky nekonám preto, aby som bol spasený. Dobré skutky konám preto, že som už spasený!“ Pri všetkej úcte k spomínanému kňazovi, ktorý v Žakovciach koná veľké dielo s ľuďmi bez domova  – predstavte si tú situáciu, že by ste mali počúvať kázne takéhoto typu. Žijeme ale v reformovanej a obnovenej cirkvi, tešiac sa aj tej vonkajšej, ale aj vnútornej slobode. Oprávnene túžime ozaj po hlbšom pôste! Aj po nových nápadoch a myšlienkach. Ozaj by to chcelo už niečo nové. Taký skutočný biblický pôst.  V mojej terminológii a v mojom slovníku  – „vyjsť zo zaužívaného!“ Ponúkam nasledovný osviežujúci citát: „Ľudia, ktorí sa pričinia o veľkú zmenu sú tí, ktorí robia veci inak!“ A sme pri tom! Je čas  robiť veci inak! A oveľa hlbšie, dôslednejšie a precítenejšie. Najvyšší čas k tomu a k mnohému inému. Pán Ježiš nás k tomu volá. Zanechal nám všetkým jedinečný a brilantný príklad. Robil veci inak. Vyšiel z dovtedy zaužívaného a tradičného.. Už viac neplatí  „oko za oko, zub za zub..“ Logiku to síce má – oko za oko.. Nie všetko, čo má logiku, je však aj správne. Práve naopak!

  „Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav aj to druhé..“

Mt 5, 38-42

Dobrá idea pre cirkev, pre celé naše milé a malebné  Slovensko –  robiť veci inak. Dobrá idea pre celý svet.  Už chceme ozaj niečo nové. Dať nášmu kresťanstvu nový rozmer aj v pôstnom, v predveľkonočnom čase. Skutočný biblický pôst je o niečom inom.  Stále akosi riešime „oko za oko“ ..  A láska nám kdesi, žiaľ uniká.. Zakázaný kňaz a odvolaný  arcibiskup, ktorý priťahoval toľké masy – Róbert Bezák nám všetkým bez rozdielu vierovyznania odkazuje: „Svätí sú ľudia, ktorí narúšajú zabehnutú logiku sveta láskou.“  Túžime po niečom takom. Popri tom mnohom smutnom, čo sám zažil, nás teší,  že to všetko podáva a odovzdáva  ďalej..