Manuál (nielen) pre rok 2023

Z  Nového  roku sme už odkrojili celkom prvý týždeň..  Začal nedeľou, čo považujem  práve pre tento rok za veľmi dobré znamenie.  Tých znamení nám dobrotivý  Pán Bom dáva mnoho. Nemusí  to byť vždy  práve dúha. Tá nás však najčastejšie sprevádza. Môže to byť aj  niečo iné. Pán Boh má pestrú paletu a škálu možností. A koľko je takých znamení všade navôkol nás, stačí len chodiť a kráčať s otvorenými očami, ale najmä s otvoreným srdcom. O tom trochu aj ďalej v tomto manuáli.

     Sme teda na ceste týmto rokom. To je veľmi dobrý opis našej existencie. Aj v zmysle našej mládežníckej piesne: „Rok za rokem roky léta jdou.. K roku rok, v ruku laskavou, vložím dni a roky tak, jak jdou..“  Rýchlo a veľmi svižne. V tomto období čítame rôzne návody a manuály, ako narábať s časom, ako s ním hospodáriť, ako ho vlastne  nezabíjať. „Nezabiješ!“ –  sa vzťahuje aj na to, keď niekto  „zabíja“   čas. Prežíva nudu a  stvára nezmysly a daromnosti. Niečo z toho sa ozýva aj v tom našom nedávnom vianočnom 2. žalme:

„Prečo sa búria národy a ľudia vymýšľajú daromnosti..“

Tých je neúrekom v každej dobe. A mnohé sa rodia aj z čírej nudy. Želáme si jej pre tento rok, čím menej. A o to viac tvorivého ducha v zmysle „vykupovania“ času  – v zmysle predchádzajúcej úvahy. 

     Na prelome rokov som dostal  návod,  manuál, ako prežiť tento rok. Veľmi ma oslovil, zobral som ho veľmi osobne,  trochu som na ňom ešte popracoval, čo to doplnil. Vzniklo toto malé dielko, ktoré ponúkam do vašej pozornosti.  Nie je len pre tento rok. Môžeme ho zovšeobecniť na každý rok, ktorý žijeme a je nám darovaný z milosti Božej.  Pre zdarný a úspešný rok je potrebné sa pozerať vždy 6-timi smermi. A keďže sme na ceste, ako tí mudrci, tak som ich nazval veľmi dôležitými  šiestimi  dopravnými značkami. Každá dopravná značka na našej ceste je dôležitá. Ani jedna na tých cestách, ktoré denne absolvujeme aj za volantom, nie sú zbytočné.  Pozrieme sa na ne.. 

  1. Pozerať sa DOPREDU. Aby sme vedeli, kam smerujeme. To je veľmi dôležité na našej ceste. Ap. Pavel napísal: „Cieľ mám vždy pred očami a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho v Kristu Ježiši.“ (F 3,14) Cieľ, ktorý nás čaká, je v budúcnosti, nie v minulosti, za naším chrbtom. Cieľ je vždy vpredu, na to nezabúdajme.  Na tomto našom webe si môžete prečítať aj „Januárovú úvahu“ o tom, ako rímskeho boha začiatku Janusa zobrazovali  vždy s dvoma tvárami. Tvár dopredu bola zamračená a dopredu vysmiata. Prečo? Pohania sa budúcnosti  vždy  veľmi obávali, že dobre už bolo! Nepripomína vám to niečo? Ako sa im neraz podobáme, keď vždy s blížiacim sa novým rokom prežívame rovnaké, ak nie ešte väčšie obavy. Ako Božie deti máme dôvod k optimizmu, aj napriek súčasnej situácii. 
  2. Pozerať sa DOZADU, teda späť.  Iste, aj to je potrebné. Aj na to, aby sme si pripomenuli, odkiaľ sme vyšli a vyhli sa mnohým chybám z minulosti. Nehrozí nám však nejaké nebezpečenstvo?  Neobzeráme sa v našej cirkvi až príliš často za minulosťou? Aj za tým, akú sme mali skvelú minulosť. A prítomnosť, keď sa nám chrámy aj po Novom roku radikálne vyprázdňujú? Ako teda? Neobzeráme sa tak, ako „pani Lótová“? Tá sa obzerala, čo všetko stratila v Sodome a v Gomore. A veľa toho stratila, možno aj zlato a striebro a mnoho majetku v meste,  ktoré musela s ostatnými náhle opustiť. Premenila sa na soľný stĺp.      Pán Ježiš  nás vyzýva: „Pamätajte na Lótovu ženu!“ (Lk 17,32)  Ako sa máme teda pozrieť späť? Predovšetkým  v zmysle slov:  „Pripomeň si, čo si prijal a počul, a zachovávaj to i kajaj sa“, čítame v Zjavení  Jánovom (3,3)Čo všetko  sme počuli a prijali v roku minulom, i tých predchádzajúcich! Obzrieť sa späť   môžeme aj v zmysle slov  žalmu 103:  „Dobroreč duša moja Hospodinu a celé moje vnútro Jeho svätému menu. Dobroreč duša moja Hospodinu a nezabúdaj na žiadne Jeho dobrodenia.“ Tých je mnoho za naším chrbtom, teda v minulosti. K takému užitočnému pohľadu dozadu nás pozýva tento Dávidov ďakovný žalm..  Pán má pre nás mnoho dobrodení  pripravených aj pred našimi očami, teda v budúcnosti.  Rozhodne s nimi môžeme počítať.. 
  3. Pozerať sa aj DOLE. Aby sme zistili, že nešliapeme  po iných ľuďoch a nerobíme si kariéru na úkor iných ľudí.  Takýmto počínaním si môžeme privodiť svoj rýchly pád. História je plná takýchto udalostí! Aj v  tejto oblasti je dôležité láska k blížnemu. Ap. Pavel napísal: „Láska blížnemu zle nerobí. Plnosťou zákona je láska.“ (R 13,10)  Pozerať sa dole, znamená pozerať sa aj pod nohy. Zvlášť na turistike je to dôležité. Pozeráme sa na štíty, tie nás lákajú,  vábia a veľmi priťahujú. Pohľad na ne je vždy očarujúci.  Raz sa mi stalo, že som sa nepozeral na značky „dole“ na chodníku a na vysokohorskej turistike som pred pár rokmi zablúdil. Zišiel som z chodníka. A ani som to nepostrehol. Pocit to nebol najpríjemnejší. Aj táto dopravná značka má svoje nezastupiteľné miesto z našej úvahe v našom,  stále ešte novoročnom manuáli. 
  4. Pozerať sa aj na BOK. Aby sme zistili, kto je pri nás, kto ide vedľa nás, aby nás podporil. Mať pre nich otvorené oči, ale aj srdce. Aj pre tých, ktorí potrebujú našu pomoc. Z Biblie vieme, že Boh pre Adama stvoril ženu z jeho boku, z jeho rebra. Dopustil na neho tvrdý spánok a stvoril  pre neho ženu, aby mu bola „po boku“ (1 M 2,22). Vďaka za tých, ktorí už roky stoja po našom boku. Neprehliadnime ich. Nie je to samozrejmosť, že ich máme. Pozrime sa však aj na mnohých núdznych, ktorých je nemálo v našom okolí. Pán Ježiš  nám hovorí, že chudobných vždy budeme mať dosť  v našom okolí (J 12,8). Aj tí mnohí sú vedľa nás, po našom boku.
  5. Pozerať sa smerom HORE. Aj to je potrebné, aby sme vedeli, že Pán Boh má všetko pod kontrolou a stará sa o všetkých nás. Mudrci sa často dívali smerom hore. Určite to neoľutovali. Sú mnohé znamenia času, znamenia tejto doby. Mnohí sa obávali januárovej tuhej zimy. V energetickej kríze boli tieto obavy v istom zmysle aj oprávnené. Celá Európa prežíva miernu zimu. Štrbské pleso v januári  je celkom bez snehu, čo sa stalo po 33. rokoch po prvý krát. Naopak, Amerika zažíva jednu z najtuhších zím.  Nielen u nás padajú dlhoročné teplotné rekordy. A my vieme, že „ktosi“ si to takto naplánoval, že „ktosi kdesi“  vymrzne, keď nastanú práve tuhé januárové mrazy. Nestalo sa tak, aspoň zatiaľ. Vodcovi z Kremľa, ako novodobému Herodesovi nevyšiel jeho plán „bleskovej vojny“ na Ukrajine. Spoliehal sa aj na to,  že Ukrajina sa poddá počas tuhej zimy, s ktorou počítal.  Jeho plán   nevyšiel. Myslím, že by stroskotal, keby bola aj treskúca zima.  Mierna zima je iste pod vplyvom globálneho otepľovania, ale aj tak rozumiem znameniam doby a súčasnej nezmyselnej vojny na Ukrajine.  
  6. Pozerať sa  aj do svojho VNÚTRA. Aby sme si pripomenuli, ako sa máme zlepšiť. A že sa vôbec máme zlepšiť. To je posledný v rade – dôležitý pohľad na ceste (nielen) týmto rokom. Iste, tiež veľmi dôležitý!  A čo tam nájdeme? Čo ste tam našli? Absolútnu spokojnosť so sebou?  „Tí, ktorí sú spokojní sami so sebou, majú zlý vkus“ , to už dávno povedal Honore de Balzac. Oslovujem vás, milí priatelia, aby ste nemali zlý vkus. Nie, čo sa týka obliekania, ale čo sa týka spokojnosti so sebou samými. Na druhej strane ap. Pavel nás vyzýva, aby sme si: „..nemysleli o sebe viac, ako treba, ale ako Boh komu udelil mieru viery.“  (R 12,3)  A určite máme čo zlepšiť.. Niečo o tom vedel aj publikán z nám známeho podobenstva (Lk 18,9-14).  Aj o tom ste si tu nedávno mohli prečítať úvahu (Podobenstvo ako zrkadlo). Publikán vedel, že ak obstojí pred Bohom, tak obstojí len a len vďaka Božej milosti. Sám sa pred sebou hanbil a pýril a ani oči nechcel pozdvihnúť k nebu a bil sa v prsia slovami: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu.“  V tomto kontexte máme čo zlepšiť.. Účinnou pomocou nám všetkým  môže byť slovo prosby a modlitby kráľa Dávida zo známeho 51. žalmu: „Srdce čisté stvor mi ó Bože a obnov vo mne ducha pevného. Od svojej tváre nezavrhni ma a svojho svätého Ducha mi neodnímaj.“ 

Je celkom možné, že ste už čítali nejaký manuál, ako zvládnuť (nielen) tento rok. Toto je jeden z nich. Je však výnimočný tým, že je založený na Božom slove. Je nadčasový a nielen pre tento rok. Ponúkam vám ho do pozornosti, ako dobrý recept s cennými radami na našu spoločnú cestu – za naším vytúženým cieľom, ktorý je pred nami všetkými..