Byť vo „veciach“ nášho Otca

Mudrci od východu   ma vždy priam fascinovali a privádzali do mnohého údivu a úžasu.. Zisťujete to aj podľa toho, milí čitatelia a priatelia, že sa k nim opäť a nanovo vraciam. Priam som sa do nich duchovne zamiloval..   Tá ich ďaleká a namáhavá cesta. Prekonané mnohé a mnohé km. Stálo im to za to? Opýtam sa tak, prepáčte tak  „podprahovo“ – čo z toho mali? Aký úžitok a osoh? Môj obľúbený autor Max Lucado nám to do istej miery objasňuje, keď konštatuje:

„Mudrci pochopili účel cesty. Vyslúžili si svoje uznanie tým, že  prejavili záujem.. Kňazi však záujem neprejavili.“ 

Max Lucado

Záujem! Aké čarovné a nádherné slovo, ktorému dobre rozumieme najmä pod vplyvom častého  nezáujmu aj v cirkvi. Nezáujem – to je častá naša skúsenosť v živote zboru a v cirkvi. Pripravujete rôzne stretnutia, maximálne sa do nich vkladáte, organizáciou, logistikou a svojím osobným štúdiom.. Motivácia je jednoznačná – aby tí, ktorí prídu, prejavili záujem a prišli, aby prišli aj nabudúce..   Mnohí ale neprídu.. Sú pozvaní všetci, ale všetci neprídu.  Pozývate, oslovujete.. Nezáujem.. Mudrci však prejavili záujem. Hviezda ich na to „výnimočné“ upozornila a sprevádzala ich až do konečného cieľa ich putovania. 

      Týmto citátom sme vťahovaní do deja klaňania sa mudrcov.  Čas plynie, od 6. januára  už ubehlo zopár dní.. Začalo obdobie fašiangov, ktoré v tomto roku budú pomerne dlhé, pretože termín Veľkej noci  je až v druhej polovici apríla. Nedele, ktoré momentálne slávime, sú nedeľami „po Zjavení Krista Pána mudrcom“.. Odvíja sa to všetko od nich. Naše úvahy, zamyslenia a vlastne aj názvy jednotlivých nedelí – až po nedeľu Deviatnik. Toto obdobie potrvá približne ešte necelý mesiac, pretože termín tejto nedele je – 13. február a 1. pôstnu nedeľu budeme, ak Pán dá, sláviť – 6. marca 2022. V tomto termíne uplynú plné dva roky od potvrdenia prvého prípadu Covid-19 na Slovensku. 

     Mudrci prejavili  záujem. Kňazi zostali doma „za rohom“.. Mali to iba na zopár krokov, ale na cestu sa nedali. Je to paradox, ktorý sa v rôznych obmenách opakuje až podnes..  Tí, čo to majú „na dosah“ neprídu (až na malé výnimky). Tí zďaleka neváhajú a putujú a každým novým krokom sa blížia k cieľu svojej cesty.. Mudrci mali záujem, preto sa vydali na veľmi ďalekú cestu. Aj my sme na ceste. Sme „ľudia tej cesty“, ak si pamätáte na našu 3-dielnu  sériu na biblických hodinách pred  nejakým časom..  Pandémia nám každým novým dňom ukazuje našu krehkosť a aj pominuteľnosť, ale zároveň nás chce prebudiť ešte  väčší záujem o Božie veci na spásu človeka. Po vzore mudrcov sme sa aj my vydali na cestu hľadania. Pán Ježiš nás pozýva tým svojím známym: „Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie..“ (Mt 6,33) Mudrci dlho ani neuvažovali. Nevypýtali si čas na premyslenie a rozhodnutie – áno, či nie!  Bolo potrebné konať.  Pozitívne sa postavili k „ výzve“, ktorú videli na oblohe.  Ich „pozitivita“  a kladná odpoveď na  dianie na nebeskej klenbe, na ten nevšedný úkaz – konjunkcie Jupitera so Saturnom je až zarážajúca. Tu dole – medzi nami je  mnohá negativita na rôzny spôsob a v rôznej podobe..  Ani o nej neradno písať.  Veď sami ste tým konfrontovaní v každom novom dni – v tejto novoročnej realite.  (Pre úsmev dňa – výsledky testov chceme  mať iba negatívne, rozhodne nie pozitívne). V tejto prekypujúcej negativite je však neraz veľmi aj ťažké byť vždy pozitívne naladený. 

    Čakanie však  robí svoje. Napríklad aj na výsledky testov. Aj ja som tým prešiel pri vôbec prvom kontakte s koronou  na prelome rokov 2020 – 2021. Pri nahrávaní bohoslužieb boli sme v kontakte s našou „pozitívnou“ kolegyňou, s ktorou sme trávili celé jedno dopoludnie.. A potom sme boli  s kolegom  spolu na testoch. Bolo to v januári  roku 2021. Išiel som na test  o minútu skôr, ako on – a mne prišli výsledky až o deň neskôr. Trvalo to dva a pol dňa, pokiaľ prišla odpoveď.  Veľmi živo si na to spomínam. A bol som veľmi vďačný, že som bol „negatívny“..  Plesal som, keď prišla sms  – a to som nebol  na žiadnom plese. Bola v tom aj  negatívna emócia, priznávam. Všeličo nás postretne na našej životnej ceste.  Sú tu mnohé výzvy, či viem byť aj  „pozitívny“ v reakcii na moje okolie, ktoré je nie raz veľmi negatívne vo svojich reakciách na súčasné dianie aj v spojitosti s omikronom.. 

    Mudrci museli mať veľký vplyv, keď sa dostali priamo na kráľovský dvor a priamo  pred samotného kráľa. Viete, že na audienciu u samotného kráľa sa neraz dlho čakalo, ako napr. dnes na prijatie u pani prezidentky, či na úrade vlády, či niekde na ministerstve. Ak „svoju vec“ predostreli ako „naliehavú záležitosť“, celá vec prijatia sa mohla výrazne urýchliť. A došlo k prijatiu na tej najvyššej možnej úrovni vo vtedajšom protokole.  Mágovia, perzskí kňazi vynikali mimoriadnou múdrosťou. Okolo roku 500 sa objavila zaujímavá legenda, ktorá hovorí o troch kráľoch – Melicharovi z Perzie, Gašparovi z Indie a Baltazárovi z Arábie. Legendy majú tiež svoju výpovednú hodnotu, aj keď najviac si ceníme čisté biblické posolstvo.  Títo traja  nenavštívili Ježiša v čase Jeho narodenia  v jasliach, ale už v dome (Mt 2,11).  Predpokladá sa, že do Betlehema nemohli hneď doraziť, ale až s odstupom času. Sprevádzala ich hviezda, pravdepodobne konjunkcia Jupitera so Saturnom. Seriózne výskumy potvrdzujú, že sa tak stalo  roku 7 pred Kristom. Tieto dve planéty sa k sebe priblížili aj v decembri 2020. Saturn  je považovaný za „hviezdu“ Židov a Jupiter za kráľovskú. Obe planéty sa nachádzali blízko seba v židovskom súhvezdí Rýb a ponúkli hneď tri konjunkcie za sebou. Astronómovia  sa tak domnievajú, že práve symbolika a tiež jasnosť  oboch planét by mohla byť astronomickým „sprievodcom“ Ježišovho narodenia, tak to pred časom  vyslovil astronóm Petr Horálek. Naplnilo sa slovo proroka Izaiáša:

„Národy prídu k Tvojmu svetlu a králi k jasu, ktorý žiari nad tebou.“  

Iz 60,3

     Obdobie, ktoré prichádza po sviatku klaňania sa mudrcov bolo kedysi veľmi obľúbené a žiadané. V období pred koronou začínala plesová sezóna. Vytúžené obdobie, pretože začínali fašiangy a vieme čo všetko bolo s nimi spojené. Róby na plesoch a mnoho predvádzania sa, ktorá dáma bola krajšia a zaujímavejšia. Dámy zháňali róby, aby opäť vynikli na takmer exkluzívnych záberoch. Ustalo to – vieme z akých dôvodov.  Iste, plesy mali aj charitatívny rozmer, ten im nemožno uprieť. Avšak bolo aj mnoho daromností a zbytočností, ako to počujeme v tom známom druhom vianočnom žalme. Poďme však plesať duchovne, tak, ako nás k tomu pozývajú mnohé žalmy. Nemusíme ísť ani na žiadne tatranské pleso. Môžeme, ale plesať môžeme ešte aj inak. Môžeme plesať, aj keď sa v týchto podmienkach na ples nedostaneme. A to ani vôbec nemusíme ísť na Skalnaté pleso, či na Štrbské pleso. Môžeme plesať svojím srdcom.. Plesá moja duša a raduje sa (Ž 33) moje srdce, že v mojom srdci je záujem o Božie veci. To nie je zo mňa. Plesám, že tento záujem v mojom vnútri vzbudil sám Hospodin mocou svojho Ducha svätého. Nie je to z človeka. Nie je to zo mňa. Je to moc Božia, ktorá sa v mojej a  našej slabosti dokonáva (2 K 12,9).  12-ročný Pán Ježiš povedal Jozefovi a Márii, ktorí Ho našli po troch dňoch sedieť v chráme medzi učiteľmi: „Čo, že ste ma hľadali? Či ste nevedeli, že ja musím byť vo veciach svojho Otca?“ (Lk 2,49) Pán Ježiš  dáva „lekciu“ spojím pozemským rodičom –  v čom má záľubu, čo Ho zaujíma, čo si tak veľmi obľúbil už od svojich detských čias. Pozýva aj nás mať záľubu v Božom slove a rozjímať o ňom, tak ako to napísal autor 1. žalmu. Takýto nasledovník Pána Ježiša dostáva slovami onoho žalmu zasľúbenie, že bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho lístie nevädne. 

    Plesy sa nekonajú, sme pozvaní k osobnému plesaniu v tejto tichej dobe.. Takýto prívlastok má pôst, ale to ticho je všade naokolo – aj v našej bielej tatranskej zime.  Prehluší ho neraz vrtuľník, ktorý vzlietne na pátraciu akciu. Zaujal ma nasledovný citár od nemenovaného autora: „Ticho a úsmev sú dva veľmi silné nástroje. Úsmev je cesta k vyriešeniu mnohých problémov. Ticho je cesta, ako sa týmto problémom vyhnúť.“  A čo  to po – trojkráľové ticho?  Dieťa spí..  Na ceste sú mudrci, ktorí prejavili záujem. Na úsvite nových dní prichádzajú  múdri tohto sveta a zeme – odovzdať Mu to, čo svet tak veľkolepo  hodnotí veľkolepou cenou obete – zlato, kadidlo a myrha. V jednoduchej vôni nového rána a nového dňa  však toto Dieťa nepotrebuje chlad zlata, vznešený dym kadidla a prísľub smrti myrhy. Vďačne ale prijíma, pretože oné dary poukazujú na niečo oveľa vyššie  v Jeho živote, čo je pred Ním a čo Ho čaká. Nám tieto tri dary ukazujú na našej ceste – na „zlato“ vytrvalosti na púti za našou hviezdou neba, na omamnú vôňu kadidla milosrdnej lásky a šum lístkov myrhy nepatrných obetí seba samého na ceste putovania za Ním..  Za skutočným kráľom. Kráľom všetkých kráľov .. Pánom všetkých pánov..  To, čo potrebujeme najviac je – práve to duchovné zlato,  kadidlo a myrhu pre púť rokom 2022, ktorý sa už naplno rozbehol.  Naša osobná „pozitivita“ nech premáha všetku negativitu a je nasmerovaná na túto ďalekú, a v mnohom nie jednoduchú cestu.